Wydarzenia

Rok akademicki 2011/2012, semestr I
REKONSTRUKCJA SALONÓW LITERACKICH XVIII STULECIA
Październik
1.Maskarada Oświeconych (spotkanie inauguracyjne: maski, potrawy, zabawy oświeceniowe)
2.Dyskusje w salonach literackich, praca nad przedstawieniem- podział ról, kompletowanie kostiumów z epoki

Listopad/ grudzień
1.Warsztaty tańca XVIII - wiecznego
2.Wyjście do filharmonii
3.Wystawa „Kostiumy z epoki”
4.Referaty studentów, ewentualnie zaproszonych gości nt. Mody oświecenia
Rok akademicki 2011/2012, semestr II
COTYGODNIOWE SPOTKANIA

1. dyskusje nad rozprawami, zawartymi w pracy zbiorowej pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej (Przyjemność w kulturze epoki rozumu)
2.  pod okiem profesjonalnego reżysera będą odbywać się próby teatralne, zmierzające do inscenizacji w listopadzie 2012 roku dwuaktowej sztuki księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego (Panna na wydaniu)
3. prezentacja konspektów lekcji zgłoszonych do przeprowadzenia w szkołach średnich w ramach akcji „STUDENCI UCZNIOM”
4. wygłoszenie samodzielnych  prelekcji i referatów
UDZIAŁ W AKCJI „STUDENCI UCZNIOM"
UDZIAŁ W FESTIWALU NAUKI W CHORZOWIE – 26 MARCA 2012 R.
INDYWIDUALNE I  GRUPOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA CZŁONKÓW KO
1. 10.02.2012r. -> prelekcja na temat muzyki XVIII wieku, a po niej udział członków Koła Oświeconych w koncercie muzyki dawnej w Górnośląskim Centrum Kultury, Mozart Symfonia Haffnerowska KV 385; Haydn Koncert wiolonczelowy
2.  18.02.2012r. -> Bal Filologa Uniwersytetu Śląskiego, członkowie Koła Oświeconych zatańczą kontredansa, prezentując się w strojach z epoki
3. 10-18.03. 2012 r. -> XIV Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE, opieka nad gośćmi Festiwalu, dyżury w klubie festiwalowym, dyżury w Biurze Organizacyjnym oraz prasowym
4.  Kwiecień 2012r. JARMARK WIEDZY –> członkowie Koła Oświeconych zorganizują stanowisko, na którym zaprezentują między innymi: plakaty na temat mody oświeceniowej, pokaz makijażu, pokaz tańca (kontredansa), konkursy związane z grami towarzyskimi z epoki; przygotują także wypieki sporządzone według receptur z epoki
5. 18.05.2012 r. -> obrady zorganizowanej przez Koło Oświeconych Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych: Oświecenie (nie tylko) w szkole. Historia – literatura – kultura – sztuka
6.23.03.2012r. -> Dzień Białoruski, w ramach obchodu Dnia Niepodległości Białorusi członek Koła Oświeconych (student z wymiany międzynarodowej) zapozna społeczność Koła Oświeconych z dziejami, kulturą i obyczajami swego kraju
7. 29 .04. - 02.05. 2012 r. -> NAUKOWY WYJAZD DO WARSZAWY – zwiedzanie zabytków XVIII-wiecznych, a także udział w kilku warsztatach szkoleniowych na Zamku Królewskim i w Łazienkach. Ta naukowa wyprawa w sposób zasadniczy i wymierny pogłębi wiedzę o kulturowym dorobku Oświecenia i będzie stanowiła znakomite, merytoryczne przygotowanie do udziału w organizowanej przez Koło Oświeconych)Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Kół Naukowych. Historia – literatura – kultura – sztuka

WYKŁADY ZAPROSZONYCH GOŚCI

INNE WSPÓLNE ZAMIERZENIA KOŁA OŚWIECONYCH 

1.  biblioteczka Koła Oświeconych
2. nauka języka francuskiego
3. wspólne wyjścia do teatru
4. kwiecień 2012 r. warsztaty tańca dawnego
5. doroczny turniej "bon mot"