środa, 29 stycznia 2014

Uroczyste spotkanie (23.01.14 r.)

23 stycznia 2014 roku na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Koła Oświeconych. Zarówno dla oświeconej gromadki, jak i jej opiekuna naukowego, dr hab. Bożeny Mazurkowej, wydarzenie miało szczególny charakter.
W pierwszej części spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie autorskich tomów tym członkom Koła Oświeconych, którzy złożyli rozprawy do pracy zbiorowej: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka, pod red. Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej. Tom opublikowany przez Wydawnictwo UŚ u schyłku minionego roku stanowi pokłosie pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Koło Oświeconych w studenckim gronie w Katowicach 18 maja 2012 roku. Pięknie wydana książka, w której znalazły się naukowe debiuty oświeconych, skłoniła nas do ponownej dyskusji na tematy podjęte po raz pierwszy w trakcie majowych obrad. Była to również dobra okazja do przybliżenia nam przez opiekuna Koła warsztatu redaktora naukowego i przebiegu procesu wydawniczego. Ożywioną rozmowę oraz wstępną lekturę tomu zamknął pokaz krótkiego filmu przygotowanego przez Małgorzatę Marcinkowską. Na zabawny klip, w kalejdoskopowym ujęciu dokumentujący dotychczasową działalność Koła, złożyły się zdjęcia i filmiki utrwalające nasze różnorodne inicjatywy naukowe, pracę w zespole, wspólne wyprawy i wyróżnienia.
Druga część spotkania wiązała się z planowana projekcją obrazu wielkiego ekranu: Afera naszyjnikowa. Przewodniczący Koła Oświeconych Marek Golonka przybliżył nam historyczne fakty, które stały się kanwą głośnego filmu w reżyserii Charlesa Shyera. Uwagi i obserwacje prelegenta przede wszystkim podkreślały różnice między bulwersującym opinię publiczną oszustwem Małgorzaty de Valais, hrabiny de la Motte, a wątkami przedstawionymi w melodramacie z Hillary Swank w roli głównej.


                               Po otrzymaniu tomów nastąpił czas na pierwszą, pośpieszną lekturę…


                        … a na wszystkie pytania autorów odpowiadała dr hab. Bożena Mazurkowa
Autorzy z własnymi egzemplarzami Wieku XVIII...

niedziela, 5 stycznia 2014

Zaproszenie na konferencje


Szanowni Państwo,

 

Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Oświeconych działające na Wydziale Filologicznym tejże Uczelni uprzejmie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Pracowników i Doktorantów:

 

Świat bliski i świat daleki

Techniki deskrypcji – perspektywy odbioru

 Celem konferencji planowanej w dniach 11–12 czerwca 2014 roku jest przybliżenie utrwalonych w piśmiennictwie, a nie w pełni rozpoznanych w dotychczasowych badaniach, wielostronnych przejawów mentalnego i emocjonalnego „oswajania” przez człowieka różnych aspektów szeroko pojętego „świata” – nie tylko rzeczywistości bezpośrednio doświadczanej i przeżywanej, ale także wykreowanej i utrwalonej w tekstach kultury (w sztuce słowa, w dziełach malarskich, architekturze, sztuce ogrodowej). Obserwacje będą zogniskowane na postrzeganiu oraz metodach deskrypcji, a zatem swoistej adaptacji elementów świata przyjaznego (akceptowanego, pożądanego, czyli bliskiego niezależnie od usytuowania w czasie i przestrzeni), a także na sposobach izolowania i deprecjonowania świata wrogiego, ocenianego w kategorii zagrożenia (odstręczającego, wzbudzającego wielorako motywowane lęki i obawy, także o charakterze egzystencjalnym). W obu przypadkach ważne będzie konkretyzowanie uchwyconych obrazów, poszukiwanie ich źródeł, ale także odtworzenie zaprojektowanych przez autorów i zawartych w tekstach immanentnie, różnie motywowanych perspektyw odbioru, a zatem wpisanych w owe przekazy sygnałów relacji nadawczo-odbiorczych, ukierunkowujących proces lektury.

Szczególnie interesujące wydają się następujące kręgi zagadnień łączących się z nadrzędną formułą planowanych obrad:


- rzeczywistość czasów wojny i pokoju

- konflikty polityczne, społeczne, kulturowe, religijne

- katastrofy, kataklizmy, klęski żywiołowe

- fantastyczne kreacje światów

- jednostka i społeczeństwo

- swój i obcy

- w „domu” i w podróży

- sfera prywatna i scena publiczna

- sakralne i świeckie aspekty świata

- relacje nadawczo-odbiorcze w przekazach piśmienniczych i dziełach sztuki

- tradycyjne i nowatorskie techniki deskrypcji

 

Przewidywana jest opłata konferencyjna w wysokości 275 zł, obejmująca koszty posiłków, materiałów konferencyjnych oraz druku tomu pokonferencyjnego. Uczestnikom zagranicznym zapewniamy noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu Śląskiego za dodatkową opłatą. Koszt jednego noclegu wynosi 125 zł. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 15 marca 2014 r.

 

Korespondencję prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

 

mgr Małgorzata Marcinkowska: gosia1134@wp.pl

 

 

 

 

 Łączymy wyrazy szacunku

 

Opiekun Koła Oświeconych

 dr hab. Bożena Mazurkowa

 

    Sekretarze konferencji

Małgorzata Marcinkowska

 Szymon Piotr Dąbrowski