niedziela, 13 października 2013

Pierwsze spotkanie Koła w nowym roku akademickim

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Koła Oświeconych w roku akademickim 2013/2014, które odbędzie się w najbliższy czwartek (17 października) o godzinie 15 w sali 417 A na Wydziale Filologicznym w Katowicach! :)

piątek, 11 października 2013

(Jaśniej) Oświeceni DoktoranciZ wielką radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że spośród Oświeconych cztery osoby po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczęły od października 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Małgosia Marcinkowska i Szymon Dąbrowski – w zakresie literaturoznawstwa, a Małgosia Piecuch i Iwonka Rak   w zakresie bibliologii i informatologii. Z całego serca gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych.
            Oto zdjęcia naszych (Jaśniej) Oświeconych Doktorantów oraz ich krótkie autoprezentacje. 

Małgosia Marcinkowska


Uczęszczając w czasie studiów polonistycznych pierwszego i drugiego stopnia na seminarium dyplomowe, a następnie magisterskie rozwinęłam swoje zainteresowania Oświeceniem. W ciągu tych trzech lat pogłębiłam również wiedzę o literaturze i kulturze epoki.  Pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek napisałam pracę dyplomową poświęconą elementom legendy literackiej Franciszka Dionizego Kniaźnina w powieści Pierwszy romantyk Adama Rzążewskiego, a następnie rozprawę magisterską na temat realiów codzienności w poetyckich modlitwach z XVIII wieku.
Dwuletnia działalność w Kole Oświeconych w znaczącym stopniu przyczyniła się do rozwoju moich zainteresowań badawczych i zaowocowała interesującymi doświadczeniami oraz licznymi sukcesami naukowymi (pierwsze publikacje, udział w konferencjach, otwartych wykładach gościnnych); dydaktycznymi (warsztaty dla dzieci i młodzieży szkół średnich), a także  artystycznymi, w szerokim tego słowa znaczeniu (udział w warsztatach tańca dawnego, reżyseria przedstawienia teatralnego).
Czas czteroletnich studiów doktoranckich wiążę z szeroko zakrojonymi badaniami nad poezją religijną twórców oświeceniowych. Będę zmierzała do opracowania monografii modlitwy poetyckiej drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku.

Małgosia Piecuch


      Przez ostatnie dwa lata prowadziłam kwerendy w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Książąt Czartoryskich oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Zgromadzony materiał źródłowy poddałam szczegółowej analizie w dwóch rozprawach, które przygotowałam, kończąc na naszej Uczelni studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska oraz studia pierwszego stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.  Pracę magisterską, zatytułowaną „Dawne pomnażamy nowym”. O wydawniczych losach „Kazań sejmowych” Piotra Skargi (XVI–XIX w.), napisałam pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej, natomiast promotorem mojej pracy dyplomowej (O tytulaturze w dawnych edycjach „Wzywania do pokuty” Piotra Skargi) była prof. dr hab. Irena Socha.
W roku akademickim 2013/2014 rozpoczęłam studia doktoranckie z zakresu bibliologii i informatologii. W pracy naukowej zamierzam skoncentrować się na wydawniczych losach jednego z najbardziej znanych dzieł polskiej kontrreformacji ― Żywotów świętych Piotra Skargi. W centrum mojej uwagi znajdą się przede wszystkim elementy literackiej i edytorskiej oprawy tego hagiograficznego zbioru: karty tytułowe. listy dedykacyjne, odautorskie przedmowy, słowa od redaktora i wydawcy, indeksy osobowe i przedmiotowe, marginalia,  erraty oraz  teksty zamykające edycję.
Swoje zainteresowania z zakresu dydaktyki i bibliotekoznawstwa rozwijam także w pracy z młodzieżą w I Liceum Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich.  


 Iwonka Rak
 
W 2013 roku ukończyłam na naszej Uczelni studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska, a także uzyskałam stopień licencjata na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na dawnej książce oraz  literaturze staropolskiej. Fascynacja zwłaszcza pierwszym z wymienionych obszarów badawczych znalazła wyraz w pracy magisterskiej, którą w przygotowałam pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej. Przedmiotem rozprawy stały się wybrane elementy literackiej ramy wydawniczej staropolskich edycji postylli Jakuba Wujka.

Podjęte dotychczas badania będę kontynuowała w dalszej działalności naukowej - ciągu czterech najbliższych lat na studiach doktoranckich. W centrum moich zainteresowań znajdą się wybrane szesnasto- i siedemnastowieczne roczniki kazań katolickich i protestanckich twórców. Celem prowadzonych przeze mnie badań będzie wykazanie cech znamiennych dla postylli jako typu książki religijnej.

 Szymon Dąbrowski
Trzyletnie studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Śląskim zamknąłem pracą dyplomową na temat okolicznościowej liryki adresowanej do księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Moja rozprawa magisterska, również napisana pod kierunkiem dr hab. Bożeny Mazurek, nosiła tytuł Obcy w poezji Adama Stanisława Naruszewicza.
Udział w wielu  naukowych, dydaktycznych i kulturotwórczych przedsięwzięciach Koła Oświeconych, na równi z pracą w ramach seminarium magisterskiego, umożliwił mi pogłębienie wiedzy o epoce oraz sprecyzowanie dalszych planów badawczych.
Moje zainteresowania naukowe skupiają się na sposobach postrzegania płci i seksualności w polskim oświeceniu, na życiu i działalności kobiet tego okresu – w szczególności arystokratek doby stanisławowskiej – a także na poezji politycznej drugiej połowy XVIII wieku. W czasie studiów doktoranckich zamierzam przygotować monograficzne opracowanie sylwetki Elżbiety z Branickich Sapieżyny na podstawie tekstów literackim i materiałów źródłowym (także archiwaliów) z XVIII i początku XIX wieku (m.in. przekazów pamiętnikarskich, korespondencji).


poniedziałek, 13 maja 2013

Jarmark wiedzy w ramach Festwialu Nauki UŚ


Po raz drugi Koło Oświeconych UŚ przygotowało stoisko w ramach Jarmarku Wiedzy Festiwalu Nauki zorganizowanego przez uczelniany Samorząd Studencki. W dziewiątej edycji wydarzenia, które odbyło się 23 kwietnia 2013 roku na ul. Bankowej w Katowicach, wzięło udział kilkadziesiąt kół naukowych z całego naszego Uniwersytetu oraz setki studentów i uczniów. Namiot pasjonatów kultury „wieku świateł” był ustuowany naprzeciwko Pomnika Studenta, obok którego prezentowaliśmy galerię plakatów przedstawiających stroje z epoki. Zainteresowani przechodnie mogli nie tylko zasiegnąć u nas informacji na temat elementów garderoby XVIII stulecia, lecz również byli zapraszani do namiotu, gdzie mieli możliwość poznania zasad popularnych gier z epoki, które dla chętnych prowadzili członkowie Koła. Na wszystkich uczestników zabaw, zarówno zwycięzców, jak i przegranych, czekały nagrody w postaci słodyczy. Równocześnie dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach mogliśmy prezentować się w strojach, które wcześniej wykorzystaliśmy w ubiegłym roku w czasie listopadowej inscenizacji Kawy i Panny na wydaniu, a wcześniej zatańczyliśmy kontredansa na Balu Studenta.  


Kamil Pietrzyk ponownie wcielił się w rolę Swawiańskiego, tym razem, aby przybliżyć studentom i uczniom uroki osiemnastowiecznego faraona...... natomiast Patrycja Fiuk jako Sobąnudzka poprowadziła własny salon, 
w którym oddawano się grze w kalambury.Galeria mody osiemnastowiecznej Koła Oświeconych


Przewodnicząca Koła, Małgorzata Marcinkowska, oraz Szymon Dąbrowski w stroju Fircyka 
zachęcali przechodniów do krótkiej, acz interesującej podróży w osiemnastowieczne realia

Wieczór poetycki

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 18 kwietnia 2013 roku, krótko po godzinie 17.00, w katowickim klubie „Granda” odbył się wieczór poetycki, którego celem było umożliwienie młodym poetom i muzykom zaprezentowania swojej twórczości. Niecodzienne spotkanie zorganizowane przez Koło Oświeconych UŚ składało się z trzech części.
Pierwszą z nich wypełnił występ członków grupy „Horyzont”, która od niedawna działa na Wydziale Filologicznym UŚ (pl. Sejmu Śląskiego 1). MrCrowley, Donki Chote i L.J. Grafoman grali, śpiewali i recytowali własne wiersze, zajmując uwagę publiczności przez blisko godzinę.
W części drugiej mieliśmy okazję wysłuchać koncertu poezji śpiewanej Grzegorza Paczkowskiego, który przyjechał z Warszawy specjalnie na zaproszenie Koła Oświeconych. Nasz gość był zarówno autorem tekstów, jak i kompozytorem muzyki, która stanowiła główną atrakcję wieczoru. Ponadto młody poeta w trakcie krótkich przerw między utworami dzielił się z publicznością swoimi inspiracjami oraz przemyśleniami związanymi z własną twórczością, zdradzając okoliczności powstania prezentowanych piosenek.
Po zakończonym koncercie dzięki zachętom publiczności scena tylko na krótko pozostała pusta. Kilka osób, którym natchnienie nie daje spać i zostawiać niezapisanych kartek, ku ogromnej uciesze zebranych zdecydowało się zaprezentować swoje wiersze. Dzięki temu mogliśmy poznać próby poetyckie między innymi Kamila Pietrzyka, Tomasza Płosy, Kamili Rogowicz oraz Małgorzaty Piecuch, którym serdecznie gratulujemy odwagi.
Ponieważ żaden opis nie odda w pełni charakteru utworów, których wysłuchaliśmy, gorąco zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z niewielką częścią tego, co było prezentowane w trakcie wieczorku poetyckiego:Od lewej: opiekun naukowy, dr hab. Bożena Mazurkowa, a także członkowie i sympatycy 
Koła Oświeconych wraz z Grzegorzem Paczkowskim
Krótkie przygotowania Grzegorza przed koncertem
Rozmowa dr hab. Bożeny Mazurkowej z członkami grupy Horyzont o ich poezjiOd lewej: Tomasz Płosa, Małgorzata Piecuch i Kamil Petrzyk, 
czyli trio, które prezentowało swoje wiersze w ostatniej części wieczoru

poniedziałek, 25 marca 2013

Gala BON MOT 2012 i… „Zatrute Pióro”


14 marca 2013 roku w sali nr 115 o godzinie 16.30 na Wydziale Filologicznym rozpoczęła się Gala BON MOT 2012. Przygotowania do tej uroczystości trwały długo… W ciągu całego 2012 roku propozycje pretendujące do miana i nagrody BON MOT mogli zgłaszać wszyscy Oświeceni, lecz spośród wytypowanych wypowiedzi, które zostały zamieszczone na platformie Facebook, do konkursu mogły się zakwalifikować tylko te, które najpełniej zbliżały się do ideału, a więc zwięzłej, dowcipnej, często łagodnie ironicznej uwagi, zazwyczaj wyrażonej w dialogu. Zgłoszenia trafnych, zgrabnych, zwięzłych, nierzadko żartobliwych komentarze, celnych ripost przyjmowała Patrycja Fiuk. Na początku roku 2013 wypowiedzi te – bez wskazania ich autorów –  zostały przekazane opiekunowi naukowemu. Spośród ponad dwudziestu zgłoszeń dr hab. Bożena Mazurek, jako jednoosobowe jury, wytypowała ścisłą czołówkę w postaci pięciu najatrakcyjniejszych, jej zdaniem, zwięzłych i zabawnych wypowiedzi.

Zwyciężczynią pierwszej edycji konkursu, czyli BON MOT 2012 została Małgosia Marcinkowska. Nagrodzone brawami oraz statuetką bon mot brzmi następująco:
Jednak człowiek jest w stanie przerobić coś niebiańskiego –
wystarczy uiścić odpowiednią kwotę!

A oto cztery pozostałe komentarze w tym roku nominowane do nagrody:
1.      Tylko prawdziwi mężczyźni mogą występować w białych rajstopkach. (Małgorzata Piecuch)
2.      Ucałowanie gleby tyłkiem nie przebije ucałowania muru głową. (Joanna Mazur)
3.      D. jak to D. Tylko mu kobiety i cukierki w głowie. (Dawid Kliś)
4.      A może być „herbatka spoczywająca”? Nie chcę nóg połamać. (Kamila Rogowicz)

Wprawdzie inne zgłoszenia znalazły się poza kręgiem nominowanych wypowiedzi, ale niektóre z nich także są atrakcyjne i zasługują na przywołanie:
1.      M. posilała się sztuką! Idealna oświecona! (Joanna Mazur)
2.      Za szybko to tak, zupełnie bełkocząc Hamleta, chcąc grać? (Martyna Kowalewska)
3.      Sodomia uderzyła im do głowy. (Joanna Mazur)
4.      Biedactwo... po ciężkiej pracy tylko suchą bułkę dostało... (Małgorzata Marcinkowska)
5.      Zrób mi zdjęcie z M., bo mamy ten sam smak lodów (Patrycja Fiuk)
6.      O. jest białoruskim psem na polskie baby. (Kamil Pietrzyk)
7.      Jak ja usnę, to pewnie na siedząco. (Małgorzata Piecuch)

W drugiej części uroczystego spotkania przenieśliśmy się do świata wieku XVIII, co umożliwiła nam projekcja słynnego obrazu kinowego. Po przygotowanej przez opiekuna naukowego wstępnej prezentacji historycznych wydarzeń, które zainspirowały współczesnych artystów do realizacji filmu Afera naszyjnikowa (2001), a także kilku ciekawostek z planu filmowego nastąpiła… NIESPODZIANKA!!! Na ekranie pojawił się zwiastun równie głośnego obrazu, jakim bez wątpienia jest… Zatrute pióro (2000) w reżyserii Philipa Kauffmana. Wobec takiego zrządzenia losu czy przypadku  wspólnie oglądnęliśmy  właśnie tę realizacje, która stanowi artystyczną wizję ostatniego okresu życia kontrowersyjnego mistrza pióra – Markiza de Sade.Na uroczystej Gali nie mogło zabraknąć poczęstunku przygotowanego specjalnie na tę okazję


Chwila nerwowego oczekiwania na wyniki...

 

Małgorzata Marcinkowska, przewodnicząca Koła Oświeconych ze statuetką BON MOT 2012

To my :D


niedziela, 3 marca 2013

Spotkania Koła w nowym semestrze

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością Koła Oświeconych na spotkania, które odbywać się będą co 2 tygodnie, poczynając od najbliższego czwartku (7.03.2013 r.) o godzinie 16.30 w sali 115. 
Na pierwszym spotkaniu ustalimy plan działania, porozmawiamy o zbliżającym się Festiwalu Nauki, Gali Bon Mot, planowanej Maskaradzie, koncertach i wyjściach teatralnych. Wszystkich chętnych i niezdecydowanych serdecznie zapraszamy!!! :)

czwartek, 28 lutego 2013

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 roku wzięliśmy udział w uroczystej paradzie podczas WOŚP. Tego dnia w kampusie akademickim przy ul. Rudzkiej odegraliśmy Kawę i Pannę na wydaniu, a także zorganizowaliśmy  dla widzów konkurs operowy z nagrodami. 
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować za zaproszenie i organizację całego przedsięwzięcia Pani dr Marcie Cuber, a także dyrekcji Opery Śląskiej, która wypożyczyła nam kostiumy oraz elementy scenografii teatralnej.


Pozujący w oczekiwaniu na paradę

W drodze na Rynek - One zamyślone i dumne, On tajemniczy...

w dobrych nastrojach... 

i z służbą przy boku :)

I znów Piękna Panna była na wydaniu...a Panna Ciotka zabawiała się robótką...

znów była wielka afera: zaloty, walka na szpady i małe oszustwa...

i wspaniała zabawa po przedstawieniu :)
poniedziałek, 28 stycznia 2013

Plebiscyt kół naukowych i organizacji uczelnianych StRUŚ

Pragniemy poinformować, iż Koło Oświeconych bierze udział w plebiscycie na najlepsze koło naukowe Uniwersytetu Śląskiego! Wszystkie niezbędne informacje oraz materiały promocyjne znajdziecie pod adresem: http://www.telewizja.us.edu.pl/strona/strus

Wszystkich studentów i pracowników naszej alma mater gorąco prosimy o głosy!

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Przedświąteczne spotkanie KO (20.12.12 r.)


20 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie Koła Oświeconych. Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz koniec roku sprzyjały refleksjom nad dotychczasowymi dokonaniami i doświadczeniami Koła, a ponadto skłaniały do podsumowania działalności w roku 2012. Przy urokach stołu myślami powróciliśmy do dwóch wspólnych wypraw i dwóch konferencji naukowych, a także do przyznania nam zaszczytnego tytułu Koła Roku w konkursie StRuNa. Nie zabrakło jednak ważnych ustaleń związanych z najbliższą aktywnością oświeconych. Już wkrótce, 13 stycznia w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ośrodku Dydaktycznym UŚ Rybniku ponownie wstawimy Kawę i Pannę na wydaniu!


Na spotkaniu nie zabrakło upominków...... jak również suto zastawionego stołu. ;-)

Wykład gościnny prof. dra hab. Józefa Tomasza Pokrzywniaka (18.12.12 r.)


Pan Profesor razem z członkami i opiekunem naukowym Koła Oświeconych UŚ, dr. hab. Bożeną Mazurkową

Więcej informacji na temat ostatniego wykładu gościnnego oraz dorobku naukowym Pana Profesora znajdziesz w zakładce Goście Koła. Zapraszamy!