Kontakt

Opiekun naukowy Koła: dr hab. Bożena Mazurek, e-mail: pytia1@wp.pl

ZARZĄD:
Przewodnicząca: Małgorzata Marcinkowska, e-mail: gosia1134@wp.pl
Zastępca: Szymon Piotr Dąbrowski, e-mail: szymon.piotr.dabrowski@gmail.com
Skarbnik: Małgorzata Piecuch, e-mail: goskap2@gmail.com

e-mail Koła Oświeconych: kolo.oswieconych@gmail.com
strona fb Koła Oświeconych: http://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-O%C5%9Bwieconych-Uniwersytetu-%C5%9Al%C4%85skiego/219702938099528