poniedziałek, 12 maja 2014

Spotkanie naukowe (30.04.14 r.)

         Ostatnie spotkanie naukowe doktoranckiego Koła Oświeconych przed długim weekendem majowym odbyło się na Wydziale Filologicznym UŚ w sali 417A o godzinie 16.00. Zebrani członkowie i opiekun naukowy koła, Pani Profesor Bożena Mazurek wysłuchali wystąpienia Iwony Rak na temat konstrukcji słowno-graficznych zamieszczonych na kartach tytułowych verso staropolskich wydań postylli księdza Jakuba Wujka. Postylle jezuickiego autora, czyli zbiory kazań komentujące fragmenty Pisma Świętego, były, jak się dowiedzieliśmy, ośmiokrotnie publikowane we wskazanym okresie. Uwaga referentki skupiła się na tak zwanych stemmatach, czyli formach, na które zazwyczaj składały się nagłówek, herb oraz wiersz komentujący znaczenie elementów graficznych herbu. Ze względu na fakt, iż literacką ramą wydawniczą dzieł Jakuba Wujka zajmowano się dotychczas jedynie na marginesie innych rozważań, autorka przybliżyła słuchaczom okoliczności, które wpływały na umieszczanie stemmatów na kartach tytułowych kolejnych wydań kazań duchownego. Ponadto referentka określiła funkcje, jakie tego typu elementy pełniły zarówno z perspektywy osoby, której dedykowane było wydanie, jak i z punktu widzenia szerokiego grona odbiorców. Po wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja, która zakończyła się po godzinie 17.00.