Członkowie Koła

1) Szymon Piotr Dąbrowski - student filologii polskiej,
2) Patrycja Fiuk - studentka filologii polskiej,
3) Marek Golonka - student kulturoznawstwa i psychologii (MISH),
4) Dawid Kliś - student filologii polskiej,
5) Paweł Kozaczenko- student informatyki, matematyki
6) Anna Krosny - studentka filologii polskiej, kulturoznastwa
7) Małgorzata Marcinkowska - studentka filologii polskiej,
8) Joanna Mazur - studentka filologii polskiej,
9) Aneta Muller- studentka kulturoznastwa
10) Małgorzata Piecuch - studentka filologii polskiej i bibliotekoznawstwa,
11) Kamil Pietrzyk - student filologii polskiej, logopedii
12) Bogusława Pużak - studentka filologii polskiej,
13) Iwona Rak - studentka filologii polskiej i bibliotekoznawstwa,
14) Karolina Ścierska -  studentka filologii polskiej ,
15) Kamila Rogowicz - studentka filologii polskiej i kulturoznawstwa (MISH)