czwartek, 27 września 2012

Plany Koła Oświeconych na zbliżający się semestr zimowy


Zeszłoroczna akcja Sapere aude zorganizowana przez Koło Oświeconych Uniwersytetu Śląskiego była unikalnym połączeniem refleksji naukowej, działań edukacyjnych, oraz charytatywnych, jak również promocyjnych i kulturalnych. Począwszy od wspólnych wyjść na koncerty muzyki XVIII wieku oraz przedstawienia teatralne, przez warsztaty tańca dawnego, zajęcia dla dzieci, młodzieży i studentów, aż po wykłady zaprzyjaźnionych badaczy oraz konferencję naukową staraliśmy się w sposób kompleksowy realizować nadrzędny cel jakim jest promocja kultury dawnej oraz pogłębianie naszej wiedzy na jej temat.
W nadchodzącym roku akademickim 2012/2013, bogatsi o nowe doświadczenia i z silnym przeświadczeniem, iż dotychczasowa formuła naszej aktywności przyniosła znakomite efekty, pragniemy przedstawić nasze plany na najbliższy semestr. II edycja akcji Sapere aude będzie kontynacją, wszystkich dotychczasowych form naszej działalności, a równocześnie rozszerzeniem większości z nich.
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego semestru będzie ogólnopolska, interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Pracowników i Studentów, która odbędzie się na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach pod tytułem Codzienność oświeconychSzeroka formuła organizowanego przez nas wydarzenia ma na celu naukową refleksję nad różnymi aspektami, realiami, a także konkretnymi przejawami kultury XVIII stulecia, nie poddanymi dotychczas pogłębionym analizom oraz wnikliwym diagnozom. Szczególnie obiecująco zapowiadają się wystąpienia, w których referenci będą sytuowali swe rozważania w kręgu dociekań nad doświadczeniami i rolą kobiet w kulturze osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, jak również te dotyczące różnych aspektów funkcjonowania salonów magnackich oraz podróży szlacheckich. Sfery prywatna i towarzyska ówczesnej kultury uzyskają dopełnienie w rozważaniach dotyczących życia publicznego zarówno w jego wymiarze politycznym, jak i artystyczno-kulturalnym, edukacyjnym, a nawet medycznym. Równocześnie konferencji oraz przedstawieniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii pod hasłem Katowice - miasto kultury. Zdjęcia będą przedstawiać członków koła w strojach z epoki na tle charakterystycznych obiektów stolicy Górnego Śląska. Wszystkie forografie zostaną opublikowane na naszej oficjalnej stronie internetowej, zaś najlepsze z nich zostaną oprawione i będą ozdabiały salę Rady Wydziału podczas obrad konferencyjnych. Wystawa zostanie uzupełniona spotami reklamowymi promującymi Uniwersytet Śląski oraz miasto Katowice, które również zostaną opublikowane na naszej stronie.
Płaszczyzna naukowa akcji Sapere aude zostanie uzupełniona dwoma wykładami gościnnymi znanych badaczy polskiego Oświecenia: prof. UJ dra hab. Romana Dąbrowskiego, prof. dra hab. Józefa Tomasza Pokrzywniaka. Ponadto opiekun naukowa Koła Oświeconych dr hab. Bożena Mazurkowa wygłosi na spotkaniach koła dwa wykłady - pierwszy pod tytułem: Motta z poezji Wergiliusza w drukach oświeceniowych, zaś drugi O książkowych podarunkach z drugiej połowy XVIII wieku. Jednak to nie koniec! Po intensywnej pracy w zeszłym roku akademickim trójka studentów oraz członków koła przygotowała wykłady. Małgorzata Marcinkowskiej na temat modlitw oświeceniowych poetów zanurzonych w historii, Patrycja Fiuk dotyczący epistolografii oświeceniowej, zaś Szymon Piotr Dąbrowskiego o egzotycznych fascynacjach Stanisława Kostki Potockiego.
Również w tym roku spotkamy się ze wszystkimi entuzjastami tańca dawnego na warsztatach pod nazwą Herbatka tańcująca. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora z krakowskiego zespołu Cracovia Danza będziemy doskonalić swe umiejętności w kontredansie oraz uczyć się menueta. Nie zabraknie również wyjść na spektakle do Teatru Śląskiego, z którym współpracujemy od zeszłego roku akademickiego oraz wizyt na koncertach Filharmonii Śląskiej oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Każde z tych wydarzeń zostanie porzedzone spotkaniem muzycznym, na którym zostanie przedstawiona prelekcja Szymona Piotra Dąbrowskiego na temat granych utworów. W tym roku będziemy słuchać muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta (Missa brevis D-dur KV 194  i dwa pierwsze akty Wesela Figara, KV 492), Georga Friedricha Händela (Concerto grosso F-dur op. 6 nr 2) oraz Feliksa Janiewicza (Divertimento), Giovanniego Bottesiniego (Wariacje na flet, klarnet i orkiestrę smyczkową ), a także Franza Danziego (Symfonia koncertująca na flet, klarnet i orkiestrę smyczkową).
I last but no least - bedziemy również kontynuować warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach akcji Studenci - uczniom oraz dla wychowanków domów dziecka na terenie województwa śląskiego. W nadchodzącym roku swoje warsztaty zapowiedzieli między innymi Iwona Rak oraz Małgorzata Piecuch (Skarby narodowej kultury zaklęte w słowach. Manuskrypty i kunszt drukarski  XVI-XVIII wieku wobec europejskich i rodzimych tendencji w kulturze i sztuce), Marek Golonka (Musicale o Oświeceniu... „Sapere Aude” - włącz myślenie krytyczne), Małgorzata Marcinkowska i Patrycja Fiuk (Kobieta „wieku świateł”. Zainteresowania, codzienne przyjemności, literackie portrety), Bogusława Pużak (Strach silniejszy niż rozum, czyli książki „zakazane” w XVIII wieku), Szymon Piotr Dąbrowski i Joanna Mazur (Fantazja na temat życia artysty - o Amadeuszu Miloša Formana).
Mamy nadzieję, iż znajdziecie coś dla siebie w naszej bogatej ofercie oraz dołączycie do nas w trakacie jednego z anonsowanych wydarzeń lub - co bardzo nas ucieszy - na stałe.

***

Harmonogram spotkań i wydarzeń organizowanych przez Koło Oświeconych UŚ

4 X 2012 - Spotkanie organizacyjne oraz wykład dr hab. Bożeny Mazurek na temat: Motta z poezji Wergiliusza w drukach oświeceniowych
11 X 2012 - Prelekcja Szymona Dąbrowskiego przed koncertem papieskim oraz próba teatralna
14 X 2012 - Wyjście na koncert papieski filharmoników śląskich w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach (Händel, Mozart)
18 X 2012 -  Wykład Patrycji Fiuk na temat: Okolicznościowe podarunki poetyckie  na zamówienie w listach Franciszka Karpińskiego
25 X 2012 - Odczytanie i poddanie dyskusji wystąpień konferencyjnych:
Szymona Piotra Dąbrowskiego, „Jest monstrum o jednym oku”. Wierszowane konterfekty Elżbiety z Branickich Sapieżyny w paszkwilach obyczajowych i politycznych
Patrycji Fiuk, O guwernerskich doświadczeniach Franciszka Karpińskiego
Małgorzaty Marcinkowskiej, Realia życia codziennego modlitwach polskich oświeconych
8 XI  2012 - Wykład dr hab. Bożeny Mazurek na temat: O książkowych podarunkach z drugiej połowy XVIII wieku
15-16 XI 2012 -  Konferencja Codzienność oświeconych
22 XI 2012 - Wykład Małgorzaty Marcinkowskiej na temat: Modlitwy oświeceniowych poetów zanurzone w historii
27 XI 2012 - Wykład gościnny prof. UJ dra hab. Romana Dąbrowskiego na temat: Dlaczego epoka oświecenia nie wydała wybitnej epopei?
30 XI 2012 - Warsztaty tańca dawnego z baletmistrzem z „CRACOVIA DANZA” 
6 XII 2012 - Wykład Patrycji Fiuk na temat: Metaliteracka refleksja w korespondencji Karpińskiego i prelekcja Szymona Piotra Dąbrowskiego przed koncertem
12 XII 2012 - Koncert filharmoników śląskich w Auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 (Janiewicz, Bottesini, Danzi)
13 XII 2012 - Prelekcja Szymon Piotra Dąbrowskiego na temat Wesela Figara Mozarta
18 XII 2012 - Wykład gościnny prof. dra hab. Józefa Tomasza Pokrzywniaka na temat: Antyczne źródła satyr Ignacego Krasickiego
20 XII  2012 - Spotkanie świąteczne
3 I 2013 - Wykład Szymon Piotra Dąbrowskiego na temat: Egzotyczne fascynacje Stanisława Kostki Potockiego
6 I 2013 - Wyjście na koncert NOSPR w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach
10 I 2013 - Małgorzata Marcinkowska prezentuje recenzję książki Marii Wojtak Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne
17 I 2013 - Spotkanie podsumowujące semestr zimowy

poniedziałek, 24 września 2012

Koło Oświeconych UŚ na Śląskim Festiwalu Nauki

W dniach 21-22 września 2012 roku w chorzowskim parku rozrywki  odbył się Śląski Festiwal Nauki - impreza promująca naukę, a w szczególności różne instytucje oświatowe i naukowe  Śląska i Opolszczyzny (uniwersytety, szkoły wyższe, parki naukowo-technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości), oferujące młodzieży studia na różnych kierunkach (m.in. humanistycznych, pedagogicznych, technicznych, matematyczno-fizycznych). W tym wydarzeniu wzięli również udział członkowie Koła Oświeconych wraz z opiekunem naukowym dr hab. Bożeną Mazurek.
Dzięki współpracy z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego na tej imprezie mogliśmy zjawić się (WSZYSCY CZWORO!!!) w strojach historycznych, choć niekoniecznie były to kostiumy typowo oświeceniowe. 


Na początku - gorączkowe przygotowania...

Gdy się już się wyszykowaliśmy, to na potencjalnych zainteresowanych gości czekały: możliwość gier karcianych i innych zabaw towarzyskich rodem z arystokratycznych salonów, kącik muzyczny, a także możliwość zapozania się z ofertą Wydziału Filologicznego w Katowicach dla studentów oraz z repertuarem Teatru Śląskiego.
Damy były rozchwytywane...


... choć doskonale radziły sobie i bez wyfryzowanych fircyków.

Bardzo żałujemy, iż nie mogliśmy zjawić się wszyscy na festiwalu. Niestety, ze względu na praktyki specjalizacji nauczycielskiej większość członków KO miała już zaplanowane zajęcia  i zajęty czas. 


Mimo nielicznej gromadki bawiliśmy się świetnie...

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyszli odwiedzić stoisko Uniwersytetu Śląskiego (nawet na przekór pogodzie), by bawić się i uczyć razem z nami.