środa, 31 października 2012

Program konferencji: „Codzienność oświeconych” (15-16 XI 2012 r.)

Bez zbędnych wstępów i zapowiedzi z dumą prezentujemy pełny program drugiej konferencji organizowanej w tym roku przez Koło Oświeconych UŚ (!!!):


Program konferencji
Codzienność oświeconych
Katowice, 15-16 listopada 2012 r.

15 listopada 2012 r.

9.00-9.15 Otwarcie konferencji

9.15-10.30 Obrady plenarne
Podróże i podróżopisarstwo
Joanna Jędryka (AJD)
O celu oraz sposobach podróżowania w diariuszach Juwenalisa Charkiewicza i Teofili Konstancji z Radziwiłłów Morawskiej

Paweł Gad (UŚ)
Podróże szlacheckie piórem osiemnastowiecznych pamiętnikarzy opisane

Marek Nalepa (URz)
Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i miasteczka wołyńskie

Dariusz Piotrowiak (UG)
Cudzoziemiec w spotkaniu z polskim dworem szlacheckim

10.30-11.00  Dyskusja

11.00-11.30  Przerwa

11.30-13.15 Obrady w sekcjach

Sekcja A
Magnackie rezydencje
Dorota Molińska (UAM)
Paryskie wnętrza w rezydencjach polskiej arystokracji. Dzieła Juste-Aurèle'a Meissonniera dla Franciszka Bielińskiego oraz Augusta i Zofii Czartoryskich

Katarzyna Kaczmarczyk (UW)
Oświeceniowe „procedury patrzenia” na ogród. Doświadczanie przestrzeni w polskich i angielskich tekstach teoretycznych oraz literackich XVIII wieku

Barbara Arabas (KUL)
Zabawy w ogrodzie XVIII wieku na podstawie dzieł Giuseppe Zocchiego

Łucja Stasik (KUL)
Przenośne teatrzyki pokojowe w rezydencjach arystokratycznych

Anna Maj (KUL)
Łazienka pałacowa w Polsce XVIII wieku. Potrzeba higieny czy moda?

Sekcja B
Szaleństwa w salonie i buduarze
Agnieszka Kobrzycka  (UŁ)
O modzie damskiej i męskiej w czasach oświecenia

Ewa Wójcicka (UG)
Szafa księżnej pani Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej

Daria Pranga (UG)
Moda dziecięca w dobie polskiego oświecenia

Magdalena Toczyńska (UG)
O biżuterii oświeconych uwag kilka

Agata Roćko (IBL PAN)
Porcelanomania oświeconych

Małgorzata Pawłowska (UŁ)
Dokuczliwy poeta w salonowym towarzystwie, czyli Wojciecha Miera rozrywki i rozgrywki

Sekcja C
Edukacja, wychowanie i zdrowie
Patrycja Fiuk (UŚ)
O guwernerskich doświadczeniach Franciszka Karpińskiego

Grażyna Filip (URz)
Językowe narzędzia edukacji erotycznej w poezji Stanisława Trembeckiego

Weronika Pawlik-Kwaśniewska (UMK)
Codzienność eksperymentu. „Podolanka…” Michała Dymitra Krajewskiego

Tomasz Knopp (UŚ)
Edukacja i wychowanie „oświeconego” w biografii Karola Kniaziewicza

Iwona Wołyniec (AJD)
Walka z depopulacją w publicystyce Sejmu Czteroletniego

Maria Korybut-Marciniak (UWM)
Stan zdrowotny mieszkańców Wilna i oferowana im pomoc medyczna
w początkach XIX wieku

13.15-14.00 Dyskusja
14.00-15.30 Obiad

15.30-16.30  Obrady plenarne
Księgi i księgozbiory
Bożena Mazurkowa (UŚ)
Starożytne karty w księdze osiemnastowiecznych dziejów

Jacek Szpak (UŚ)
Biblioteki paulinów polskich w XVIII wieku

Katarzyna Winnicka (URz)
O fenomenie oświeceniowego kalendarza. „Klucz prognostykarski” z 1768 roku

Ada Łobożewicz (UW)
Kalendarze oświeceniowe. Między dziedzictwem średniowiecza a nowoczesnością

16.30-17.00 Dyskusja

17.00-19.00 Spektakl teatralny w Teatrze Korez: „Kawa” (fragmenty) i „Panna na wydaniu” Adama Kazimierza Czartoryskiego

19.00  Kolacja

16 listopada 2012 r.

9.00-11.00 Obrady w sekcjach

Sekcja A
Galeria kobiecych portretów
Ewelina Szarek (URz)
„Wabić wyglądem i triumfować w salonach”. Malarskie i literackie portrety księżny Izabeli Czartoryskiej

Szymon Piotr Dąbrowski (UŚ)
„Jest monstrum o jednym oku”. Wierszowane konterfekty Elżbiety z Branickich Sapieżyny w paszkwilach obyczajowych i politycznych

Jacek Głażewski (UW)
Życie prywatne w „Pamiętnikach” Marie-Jeanne Roland

Monika Urbańska (UŁ)
Macierzyństwo, namiętność, zbrodnia. Doświadczenia kobiet w powieściach Anny Mostowskiej

Jolanta Kowal (URz)
Fascynacje i doświadczenia kobiet epoki stanisławowskiej w świetle powieści „Dola i niedola” Józefa Ignacego Kraszewskiego

Katarzyna Kondratowicz (UB)
Stanisław Wasylewski o kobiecie oświeconej

Sekcja B
Miłość, miłostki i rozkosze
Aleksandra Skrzypietz (UŚ)
Hieronim Florian Radziwiłł w zalotach

Agata Muszyńska (UŚ)
Perypetie miłosne Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”

Dominika Świątoniowska (UJ)
O rokokowych miłostkach w buduarze i klasztornej celi

Beata Prokopczyk (UŁ)
Miłość, erotyzm i zabawa. O rozrywkach pasterskich w sielankach Franciszka Zabłockiego

Magdalena Patro (URz)
Rozkosze małżeńskiej alkowy w poetyckiej relacji Stanisława Trembeckiego

Anna Petlak (UŁ)
Miłosne «odezwy» do Laury Wincentego Ignacego Marewicza

Sekcja C
Dla ducha i ciała
Danuta Kowalewska (UMK)
Niecodzienne na straży codzienności

Małgorzata Marcinkowska (UŚ)
Realia życia codziennego w modlitwach polskich oświeconych

Anna Malińska (UŚ)
O pasji do pasji. „Gorzkie żale” oraz inne nabożeństwa pasyjne w XVIII wieku

Beata Garlej (UMK)
Kuchnia bohaterów dzieł Ignacego Krasickiego

Anna Wiśniewska-Grabarczyk (UŁ)
Dwie wersje tekstowe rozważań Tadeusza Krusińskiego o wadach i zaletach picia kawy

Magdalena Górowska (UŁ)
„Czego poecie do wesela trzeba”. Uroki biesiady za klasztorną furtą
 w poezji ks. Józefa Morelowskiego

11.00-11.45 Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa

12.00-14.00 Obrady plenarne
Na scenie publicznej
Adam Bukowski (UG )
Spektatorowie warszawskiego Opernhauzu doby saskiej

Jarosław Kuczer (CBH PAN)
Arystokracja bez dworu. Śląska szlachta tytularna w życiu publicznym
Królestwa Czech i Świętego Cesarstwa (1629-1740)

Aleksandra Norkowska (UKW)
Zapachy miasta w piśmiennictwie polskiego oświecenia

Marzena Gonera (AJD)
Życie codzienne posła w epoce stanisławowskiej

Tomasz Krzyżak (UKSW)
Józef Kazimierz Korwin Kossakowski. Między rodziną a sceną publiczną

Aurelia Has (UG)
Życie w oświeconej Warszawie oczami Jana Czyża

14.00-14.45 Dyskusja

14.45-15.00 Zamknięcie obrad

15.00  Obiad

Mamy przyjemność zaprezentować również oficjalny, „mały” plakat konferencji. Na początku przyszłego tygodnia wypatrujcie „dużych” plakatów na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach i w rektoracie. Do zobaczenia w listopadzie!

piątek, 19 października 2012

Biblioteka Koła Oświeconych UŚ już działa!

Mamy przyjemność poinformować, iż od wczoraj, dzięki staraniom dwóch członkiń koła - Iwony Rak oraz Małgorzaty Piecuch - w końcu dysponujemy własną biblioteką. Na razie ma ona dość skromny wymiar, liczy ponad trzysta woluminów, lecz mamy nadzieję, że w przyszłości będzie się rozrastać. Dlatego zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków koła do korzystania ze zbioru, który znajduje się w sali 417. Równocześnie pragniemy gorąco podziękować Panu Profesorowi Jackowi Wójcickiemu, który w maju tego roku podarował na użytek naszej biblioteki około 200 woluminów!

A oto twórczynie a zarazem pierwsze czytelniczki...... oraz pierwszy czytelnik, który przychodząc wczoraj na spotkanie KO, nawet nie spodziewał się, że wyjdzie z trzema wypożyczonymi książkami.