Członkowie Honorowi Koła Oświeconych

Prof. zw. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

Prof. IBL PAN dr hab. Jacek Wójcicki

Prof. dr hab. Roman Doktór

dr  Agata Roćko

Byli studenci UŚ,  mający obecnie status członków honorowych Koła:
Patrycja Maciejec
Martyna Kowalewska
Agata Kwaśny