niedziela, 30 listopada 2014

Spotkania Koła Oświeconych


W roku akademickim 2014/2015 zebrania Koła Oświeconych odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18.00 w sali 417 A. W dotychczasowej działalności koła spotkania podzielone były na następujące bloki zainteresowań i aktywności:

 
a) oświeceniowe spotkania z teatrem – inscenizacja wybranych dzieł dramatycznych z XVIII stulecia;

b) filmowe wędrówki po oświeceniu – projekcje i dyskusje związane z popularnymi obrazami kinowymi;

c) wykłady mistrzowskie – spotkania ze znanymi badaczami wieku XVIII;

d) referaty członków koła i omówienia najnowszych publikacji naukowych na temat oświecenia.

 

Koło Oświeconych organizowało: wycieczki i warsztaty naukowe dotyczące kultury, sztuki oraz idei epoki; maskarady, gry i zabawy oświeceniowe, a także naukę kontredansa i menueta.

Część ze wskazanych form aktywności zamierzamy kontynuować w obecnym roku akademickim, uwzględniając w ich doborze zainteresowania i oczekiwania osób, które poszerzą grono członków Koła Oświeconych.

Serdecznie zapraszamy na cotygodniowe spotkania!

środa, 19 listopada 2014

Najbliższe spotkanie Studenckiego Koła Oświeconych UŚ

Wszystkich zainteresowanych literaturą, kulturą i sztuką XVIII stulecia zapraszamy na najbliższe spotkanie studenckiego Koła Oświeconych UŚ, które odbędzie się w dniu 25 XI (wtorek) godz. 18.10, s. 417.