wtorek, 10 czerwca 2014

Program obrad konferencji "Świat bliski i świat daleki. Techniki deskrypcji - perspektywy odbioru" (Katowice, 11-12 czerwca 2014 r.)

PROGRAM  OBRAD

11 czerwca 2014 r.
8.50Otwarcie obrad

9.00–10.30
Obrady plenarne – Aula Rady Wydziału
Katarzyna Kolendo-Korczak: Opis, przesłanie ideowe i próba rekonstrukcji dekoracji Sali Rady ratusza w Toruniu
Mariola Jarczykowa: „Powietrzna zaraza” w Wielkim Księstwie Litewskim w ujęciu Walentego Bartoszewskiego i Piotra Kochlewskiego
Roman Dąbrowski: O koncepcji naśladowania natury w refleksji estetycznoliterackiej oświecenia
Izabela Kaczmarzyk: Górnośląski krajobraz industrialny w tekstach kultury z przełomu XIX i XX wieku
Urszula Trojanowska: Osobliwe warianty realności w fantastyce Jeleny Dołgopiat i Anny Starobiniec

10.30–11.00    Dyskusja
11.00–11.15    Przerwa

11.15-13.00
Panel kultury dawnej – Aula Rady Wydziału
Gospodzarz obrad: Małgorzata Durbas
Aldona Sieradzka: Śmierć oswojona w poetyce komplementu dwóch epitafiów zwierzęcych Andrzeja Krzyckiego
Katarzyna Kaczor-Scheitler: Relacje nadawczo-odbiorcze w barokowych medytacjach norbertańskich Teresy Petrycówny
Anna Malińska: Proksemika w mistyce oblubieńczej Bonawentury (Siewierzanina)
Iwona Rak: O przestrogach przed „kacerskimi” naukami w Postyllach Jakuba Wujka
Małgorzata Piecuch: O wprowadzaniu Kazań sejmowych w obieg czytelniczy w staropolskich edycjach dzieł Piotra Skargi
Justyna A. Kowalik: Jędrzeja Kitowicza dialog z czytelnikiem w Opisie obyczajów za panowania Augusta III

Panel międzynarodowy – Sala 010
Gospodzarz obrad: Ewa Borkowska
Marek Job: Firmicus Maternus o moralności grecko-rzymskich bogów oraz ich wyznawców
Zvonimir Milanović: Przestrzenie sakralne czasów wojny i pokoju w chorwackiej literaturze wczesnonowożytnej
Grzegorz Wiończyk: Paradoksy swojskości i obcości Boga oraz zła w Twierdzy wewnętrznej Teresy z Àvili
Magdalena Kałuża: Fantastyczna kreacja świata przedstawionego w Rusałce Oresta Somowa w kontekście symboliki śmierci
Rafał Siwicki: Inicjacja w dorosłość w opowiadaniu Czyngiza Ajtmatowa

Panel  kultury XIX-XXI wieku – Sala 303
Gospodarz Obrad: Alina Świeściak
Roksana Rał-Niemeczek: Sakralna i świecka kreacja rzeczywistości w poemacie Assunta Cypriana Kamila Norwida
Aleksandra Smusz: Transponowanie powszedniości na niezwykłość w opowiadaniach Brunona Schulza
Anna Mężyk: Jednostka a społeczeństwo w kontekście problemu inności w literaturze XIX i XX wieku
Kamila Czaja: Egzaminacyjne metafory w polskiej poezji współczesnej

13.00–13.45    Dyskusja

15.30-17.15
Panel kultury dawnej – Aula Rady Wydziału
Gospodarz obrad: Roman Dąbrowski
Katarzyna  Chmielewska: Zróżnicowanie realiów i uwarunkowań wojennych wizji w średniowiecznej historiografii
Aleksandra Bobrowska: O baśniowości staropolskiego romansu
Sylwia Kawska: Wizje świata fantastycznego w Historyi uciesznej o królewnie Banialuce Hieronima Morsztyna
Monika Drożdżewicz: Tradycja apokryficzna w Nowym zaciągu… Wacława Potockiego
Wioleta Malicka: Uniwersalizm i swojskość Ezopa nowego polskiego… Jana Stanisława Jabłonowskiego
Małgorzata Durbas: Genius loci lotaryńskich ogrodów króla  Stanisława Leszczyńskiego w XVIII wieku

Panel międzynarodowy – Sala 010
Gospodarz obrad: Maciej Nowak
Tetiana Kachak: The Motifs of War and Peace in the Modern Ukrainian Literature for Children and Youth Adults
Aleksandra Musiał: Postmodern Strategies of Taming Reality in Vietnam War Literature
Natalia Hapek: Remembrance of the Circassian Genocide in Literature
Ewelina Twardoch: Futuristic Dystopia in the Japanese Ergo Proxy Anime Television Series
Magdalena Szczepocka: Creating a Fantastic Universe in the Role Playing Game Mage: The Ascension

Panel kultury XIX-XXI wieku – Sala 303
Gospodarz obrad: Alina Świeściak
Malwina Muskała: Ramy śląskości w eseistyce współczesnych pisarzy śląskich
Elwira Wilczyńska: Obrazy Niemiec w pamiętnikach chłopskich emigrantów z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku
Iwona Wieczorek-Bartkowiak: Konstrukcje fabularne w powojennej prozie polskiej nurtu wiejskiego
Roksana Sitniewska: Ramy i funkcje obrazów tradycyjnej wsi polskiej w literaturze XX i XXI wieku
Anna Tryksza: O przemianach tradycyjnej fabularności w polskiej prozie schyłku XX wieku

17.15–18.00    Dyskusja

12 czerwca 2014 r.


9.00–10.45
Panel kultury dawnej – Aula Rady Wydziału
Gospodarz obrad: Mariola Jarczykowa
Barbara Kowalska: O poznaniu nowego w Kronice Janka z Czarnkowa
Krzysztof Sacała: Wyobraźnia geograficzna Jana Andrzeja Morsztyna
Małgorzata Marcinkowska: Wizja  groźnych i destrukcyjnych sił natury w dawnych modlitwach
Szymon Piotr Dąbrowski: Wizja przestrzeni eschatologicznych w Teatrum myśli… Wenantego Tyszkowskiego
Weronika Kocela: O zaleceniach i przestrogach dla przyszłych matek w poradnikach medycznych z XVIII wieku
Dariusz Piotrowiak: Cudzoziemcy o czystości i higienie w Rzeczypospolitej XVIII wieku

Panel międzynarodowy – Sala 010
Gospodarz obrad: Rafał Borysławski
Joanna Maryniak: The Messenger-Speech as an Attempt to Adapt to the Traumatic Experiences in 17th-century French Tragedy
Marzena Szugiero: Wanda Melcer’s Dark Continents in View of the Forms of Exotizing Traditional Jewish Society
Galyna Lemko: The Individual and the Society in the Chytanok Literature of the Interwar and Modern Day Ukrainian Galicia
Agata Buda: Contemporary realities in a Fabular Form of Antonia Susan Byatt’s Short Stories
Jekaterina Sadovskaja: Shakespeare and Contemporary American Drama
Łukasz Matuszyk: Extra-Literary Corespondences of John Asbery’s and Zenon Fajfer’s Poetry

Panel kultury XIX-XXI wieku – Sala 303
Gospodarz obrad: Anna Kałuża
Małgorzata Medecka: Prywatność i polityka w (auto)biografiach żon i córek mężów stanu
Ana Žabkar Šalić: Realia rzeczywistości kreowanej w Rebelii Mariusza Sieniewicza
Karolina Kowalczyk: Oswajanie nieznanej rzeczywistości w cyklu fantazy Jarosława Grzędowicza
Katarzyna Szkaradnik: Genius loci ustrońskich Goji w Dzienniku Józefa Pilcha
Małgorzata Mieszek: Swojskie i obce w twórczości Wojciecha Widłaka

10.45–11.30    Dyskusja
11.30–12.00    Przerwa

12.00-13.45
Obrady plenarneAula Rady Wydziału
Gospodarz Obrad – Barbara Judkowiak
Beata Stuchlik-Surowiak: O granicach kobiecego świata w kazaniach z XVI i pierwszej połowy XVII wieku
Aleksandra Norkowska: Obraz wsi i miasta w Szczęśliwości życia wiejskiego  Mikołaja Jaśkiewicza
Maciej Parkitny: Formuła liryzmu  w bajkach Ignacego Krasickiego
Małgorzata Lisicka: Życie Warszawy oczami Stanisława Kostki Potockiego
Dominika Dźwinel: Motyw obcości w Procederze podróży i życia mego awantur Reginy Salomei Pilsztynowej
Bożena Mazurkowa: Sfera intymnych uczuć i myśli w dzienniku podróży Walerii Tarnowskiej

13.45–14.30    Dyskusja
14.30–14.40    Podsumowanie obrad